Primele iubiri de Nicolae Labiş

Mi-am tăiat în suflet temple,/Chip cioplit s-aşez în ele,/Cerbii mei au să-l contemple/Adunaţi sub ploi de stele./Brazii mei înalţi şi plopii/Sub poleiuri de zăpadă,/Înmulţit în mii de copii,/Chipul tău au să ţi-l vadă./Iar izvorul înserării/Oglin…

Sursă: Primele iubiri de Nicolae Labiş